Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. INTRO

Partidul Oamenilor Tineri (POT) este un partid politic înființat conform legii.

POT se angajează să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și al Legii 190/2018, ale persoanelor ale căror date personale le prelucrăm în scopul atingerii obiectivelor pentru care este nevoie colectarea și prelucrarea acestor date.

 

 1. TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm sunt cele furnizate de către dumneavoastră prin intermediul formularului prezent: nume, prenume, adresă, etc.

 

 1. SCOPUL

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela de atingere a obiectivelor organizației POT în domeniul politic, precum și pentru identificarea și înregistrarea dumneavoastră ca membru POT, ca susținător POT și/sau ca donator POT în conformitate cu legislația în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform următoarelor temeiuri juridice de prelucrare:

 1. Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de muncă a angajaților/ foștilor angajați;
 2.  Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații în care este necesară realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor ce și-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificării și identificării fraudelor, strângerea de semnături pentru susținerea candidaților în cazul alegerilor, conform legii);
 3. Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, în cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice;
 4. Consimțământul, conform art. 6 lit. a din regulamentul GDPR pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. În acest ultim caz, consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul unui formular de consimțământ. În cazul primirii consimțământului din partea persoanei vizate, vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newsletter sau notificări, de la care vă puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificării. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră și pentru a vă crea un cont în platforma pe care o utilizăm, astfel încât să aveți o interacțiune personalizată cu noi.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

 

 1. DURATA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor, revizuind termenele în mod constant și în acord cu legislația în vigoare.

Cu excepția situației de retragere a consimțământului, datele vor fi șterse după o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor cu POT. Perioada de 5 ani se calculează începând cu anul fiscal următor celui în care a avut loc încetarea relațiilor.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR

POT aplică metode de protecție, integritate și confidențialitate a datelor cu caracter personal folosind măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Pentru acestea avem proceduri interne, acces selectiv și informarea celor care au acces cu privire la implicații.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. Ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate. Ne asigurăm că furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigură conformitatea cu Privacy Shield dacă sunt din SUA. Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate. Furnizorii externi sunt supuși unui proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării măsurilor tehnice și organizatorice care să ducă la conformarea din punct de vedere al protecției datelor.

Cei mai importanți furnizori cu care colaborăm sunt: Wordpress, GravityForms, Stripe, Google Analytics și Google Drive.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale pe care le colectăm și le prelucrăm sunt următoarele:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces
 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitate
 • Dreptul la opoziție
 • Drepturile referitoare la activitatea de profiling și deciziile automate

 

 1. INFORMAȚIILE DE CONTACT

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, puteți să ne scrieți la adresa: pot@șieupot.ro.

De asemenea, dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București.

Nota prezentă de informare este versiunea 1/2023 și poate suferi modificări. Puteți găsi versiunea actualizată pe https://sieupot.ro/gdpr.

Copyright 2024 © POT. Toate drepturile rezervate