Poziționări

Află cum ne poziționăm noi pe temele care crează discuții aprinse în societate

01
Familia și căsătoria
Familia și căsătoria între un bărbat și o femeie
Familia și căsătoria este între un bărbat și o femeie. Conceptul de familie consfințește perpetuarea speciei umane. Căsătoria este o încununare a capacității biologice a unui bărbat și a unei femei de a procrea. Prin definiție, căsătoria este așadar între un bărbat și o femeie. Istoria și legile universal acceptate ne demonstrează că însăși existența noastră și societatea în care trăim au fost posibile doar prin uniunea între femeie și bărbat și miracolul procreației. Conceptul de căsătorie nu poate fi un subiect de dezbatere pentru că nu există alternative. Este un singur adevăr absolut. Și nu poate fi schimbat pentru că originea sa este una organică.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
02
România - Grădina Maicii Domnului
România este un loc binecuvântat de Dumnezeu.
Prin eroii neamului, sfinții și părinții bisericilor și mănăstirilor noastre, și prin sfinții din închisorile comuniste ne-am cultivat în mod ereditar o încărcătură de spiritualitate care a devenit amprenta noastră unică. Ei au binecuvântat cu rugăciunile lor, cu sacrificiul lor și cu iubirea lor acest pământ. Pământul pe care trăim este astfel sacru.
De secole, strămoșii noștri s-au luptat să ne protejeze acest pământul sacru și moștenirea divină. Iar noi trebuie să onorăm această moștenire cu buna înțelegere și comuniune dintre noi, cu vecinii noștri, cu partenerii noștri și cu mediul înconjurător.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
03
Digitalizarea
Digitalizarea poate spori funcționalitatea instituțională și administrativă, îmbunătățind viața cetățeanului. Digitalizarea este astfel benefică atunci când servește oamenilor și îmbunătățește relațiile umane. Aceasta este justă atunci când este folosită pentru întărirea democrației și a transparenței, promovarea funcționalității și a debirocratizării. Digitalizarea justă împuternicește societatea cu instrumente legale pentru a proteja drepturile oamenilor, viața privată, confidențialitatea, proprietatea și garantarea menținerii banilor fizici ca mijloc de plată nerestricționat.
În același timp, digitalizarea poate deveni un instrument injust de control al statului asupra cetățeanului. Respingem așadar digitalizarea sistemelor care lasă cetățeanul fără instrument de control asupra Statului și Guvernului. Tehnologia și digitalizarea nu au voie să fie folosite de către Stat, Guvern și Corporații pentru controlul oamenilor, iar natura umană nu poate fi restrânsă la o amprentă digitală.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
04
Cadrul legislativ
Legile din România trebuie să protejeze bunăstarea materială, socială, spirituală și culturală a românilor și să fie adaptate la specificului societății noastre. Astfel, ele trebuie să izvorască din nevoile și dorințele cetățenilor români, modul firesc fiind ca acestea să fie transmise de la oameni către Legislativ prin parlamentari.
În privința legilor care decurg din tratatele și acordurile în care România este angajată, țara noastră poate să promoveze sisteme externe, doar atunci când ele sunt compatibile specificului societății noastre și aduc beneficii cetățenilor români, fără a ne leza modul nostru de viață.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
05
Viața spirituală și morală
Împlinirea vieții poate avea loc doar prin hrănirea ființei spirituale. POT susține dezvoltarea unui cadru de desfășurare a vieții spirituale care este esențială pentru cultivarea armoniei, deschiderea perspectivelor, oferirea de sens vieții și scopului nostru pe acest Pământ. Credința în Dumnezeu și respectarea valorilor fundamentale umane precum iubirea, bunătatea, iertarea, acceptarea și contribuția garantează o societate sănătoasă, prosperă și armonioasă. Aceasta este posibilă doar prin îmbinarea succesului material și individual cu dezvoltarea unei vieți si practici spirituale.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
06
Resursele naturale și Fondul Suveran
O țară puternică este una care adaugă cea mai mare valoare posibilă resurselor pe care le are și capitalizează pe valoarea produsă pentru bunăstarea cetățenilor ei. Companiile de stat și Fondul Suveran sunt instrumente cheie pentru a asigura capitalizarea pe valoarea adăugată a resurselor care aparțin țării.
În ceea ce privește domeniile cheie care asigură securitatea națională: apa, hrana, energia, telecomunicațiile și demografia – ele trebuie protejate și menținut un control din partea unor entități care aparțin statului român. Companiile de stat nu pot fi cedate unor firme private deoarece scopul companiilor de stat este mai complex decât maximizarea profitului, ele jucând un rol important în asigurarea securității naționale. În același timp, managementul companiilor de stat trebuie să fie unul performant, calitativ și lipsit de influențe politice.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
07
Societatea civilă și rolul său în gestionarea puterilor în stat
Societatea civilă, patronatele și sindicatele active sunt oglinda unei societăți viguroase, în raport cu statul. Trebuie să le recunoaștem rolul și importanța și să le creăm cadrul în care acestea să se manifeste constructiv. Relațiile între puterile din stat trebuie mediate constant pentru a evita căderea în extreme ori abuzul puterii asupra cetățeanului. Societatea civilă joacă un rol fundamental, de mediator, în gestionarea puterilor în stat.
România are nevoie de o implicare mult mai mare din partea cetățenilor pentru a asigura echilibrul democrației. Oamenii trebuie să realizeze că au obligația de a-și asuma un rol în comunitatea în care trăiesc și să ia parte la deciziile care se iau pentru ei în societate.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
08
România – țara posibilităților de dezvoltare pentru fiecare
România trebuie să fie țara care oferă oricui posibilitatea de a-și dezvolta potențialul, de a contribui și de a se desăvârși ca om. Aceasta poate duce la reducerea prăpastiei dintre clasele sociale, devenind un scut împotriva crizelor financiare și sociale.
Sprijinirea claselor sociale vulnerabile este demonstrația clară a valorilor noastre spirituale și morale. Pentru a asigura o societate justă, trebuie să pledăm pentru un sistem în care oamenii pot să își maximizeze potențialul și venitul într-un mod nedăunător și just față de ceilalți. Mai mult, acest sistem trebuie să ofere o siguranță socio-economică celor vulnerabili pentru ca aceștia să poată să își depășească condiția.
Micii întreprinzători trebuie să simtă că societatea și statul sunt parteneri de nădejde în activitatea pe care și-o propun să o dezvolte. Aceștia sunt nucleul dezvoltării, inovației și impulsionării economiilor locale, combaterii sărăciei, creșterii nivelului de trai și dezvoltării educației. Rezultatul fiind nașterea unei națiuni independente, a unei democrații robuste și a unor cetățeni implicați.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
Vreau să fiu în lumea celor care #POT
09
Diaspora și etnicii români
Atragerea și implicarea diasporei reprezintă o prioritate pentru POT și pentru România. Românii care au trăit sau trăiesc în străinătate, pot aduce cu sine o valoare inestimabilă prin cunoștințele, viziunile și experiențele dobândite, ce pot fi aplicate în diverse domenii pentru a susține dezvoltarea țării și pentru a oferi soluții la provocările cu care se confruntă România. Diaspora este o sursă inepuizabilă de oportunități și conexiuni, de parteneriate cu alte țări și comunități internaționale, stimulând creșterea economică.
POT susține promovarea unor programe care să atragă diaspora înapoi în România. Doar prin aducerea în țară, integrarea și implicarea activă a românilor din străinătate în viața socială, economică și politică a țării putem construi o Românie prosperă.
Mai mult, POT recunoaște importanța moștenirii etnicilor români din afara țării. Această moștenire trebuie protejată prin asigurarea sprijinului necesar pentru păstrarea limbii române, a culturii și a tradițiilor românești.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
10
Ocrotirea naturii și a mediului înconjurător
Ocrotirea naturii și a mediului înseamnă ocrotirea propriului viitor, iar aceasta își are rădăcinile în cele mai mici gesturi ale noastre. Aceasta trebuie să ne asigure apa, aerul și solul curate și hrănitoare, fără a compromite drepturile și libertățile oamenilor, aducând armonia om-natură.
Pentru un aer curat, trebuie să menținem fauna și flora într-un stadiu nealterat. Iar pentru o apă și hrană curate, trebuie să evităm contaminarea solului cu substanțe chimice folosite pentru a obține mai multă cantitate, lipsită însă de nutrienți și vitamine.
Trebuie să avem un respect deosebit față de patrimoniul natural al țării noastre. Noi suntem trecători, dar modul în care ne lăsăm amprenta asupra naturii va reprezenta viitorul celor care vor veni după noi.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
11
România în UE și NATO
România se află în Europa, de aceea trebuie să ne asigurăm că avem cele mai bune relații și conexiuni economice cu țările din Uniunea Europeană și cu vecinii noștri. Ca membru al UE, România trebuie să aibă lideri puternici care reprezintă țara, asigură supremația Constituției României în raport cu dreptul Uniunii Europene și promovează respectarea tradițiilor și intereselor naționale. Recunoaștem proiectul UE ca unul care respectă unitatea în diversitate a statelor membre care rămân independente, se dezvoltă liber de influența celorlalte și acționează împreună pentru pacea și prosperitatea tuturor cetățenilor lor.
România trebuie să își valorifice poziția geostrategică și să își asume rolul de lider în cadrul parteneriatelor sale, punând interesele cetățenilor români pe primul loc, atât pe plan național și cât și internațional. Toate parteneriatele țării noastre trebuie să aducă bunăstare socio-economică și mai multe beneficii decât costuri, fără a ne leza tradițiile și cultura. România trebuie să își asume participarea activă la reformarea leadership-ului european.
Suntem mândri că țara noastră este parte din NATO și ne bucurăm de umbrela de securitate oferită de această alianță. În același timp, România trebuie să își asigure o armată proprie puternică, echipată, cadrele militare trebuie tratate cu cel mai înalt respect din punct de vedere al condițiilor care li se oferă iar investițiile în armament trebuie să mențină o industrie solidă în acest domeniu. Înainte să ne bazăm pe alții, trebuie să putem să ne bazăm pe noi, în primul rând.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
12
Respectul și demnitatea românilor
Încurajarea românilor de schimbare a României și de colaborare între ei se poate face doar prin ridicarea respectului de sine și a demnității lor. Așadar, considerăm că este impardonabil să denigrăm sursa existenței noastre, România și poporul român. Prin părinții, bunicii și strămoșii noștri aparținem și suntem parte din întregul numit România. Recunoaștem că dacă această țară nu ne satisface așteptările, ține de noi înșine să facem mai bine decât am găsit. Iar în această călătorie, avem datoria de a găsi cel mai bun din fiecare român pe care îl întâlnim.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
13
Transparența financiară a partidelor politice
Transparența este probabil cel mai puternic instrument al democrației. Banii statului provin de la cetățeni, iar aceștia au dreptul să cunoască felul în care ei sunt cheltuiți.
POT promovează continua transparență a veniturilor din cotizații și donații ale partidului, precum și cheltuielile efectuate. Banii de la bugetul de stat pentru partidele politice trebuie să respecte principiul maximei transparențe și să contribuie la investirea în oameni care să guverneze bine și democratic România. Mai departe, fondurile trebuie folosite pentru a forma lideri capabili și modele care să inspire tinerii, și pentru a oferi cetățenilor o platformă națională prin care să aibă oportunitatea de a se implica politic și de a contrubui la schimbarea României în bine.

Implică-te: sieupot.ro/implica-te
Copyright 2024 © POT. Toate drepturile rezervate